Бизнесийн Салбарын Орчуулгын Үйлчилгээ

business translation services

Үнэн зөв орчуулга бизнесийн орчинд маш чухал. Танай компани манай мэргэжлийн орчуулагч нарын тусламжтай өргөн олонд хүрсэн амжилттай брэндийг бүтээж, орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой юм.

Манай мэргэжлийн менежментийн баг танай бичиг баримтын нууцлалыг хадгална.

Бид танай хэрэгцээнд зориулсан бизнесийн орчуулгыг мэргэжлийн түвшинд хийнэ: компанийн баримт бичиг, дотоод холбоо харилцаа, гэрээ, хэвлэл мэдээллийн мэдэгдлүүд гэх мэт.

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ АВНА УУ