Блокчейн Төслүүдэд Зориулсан Орчуулгын Үйлчилгээ

Олон Улсын Чансаанд Хүрэх

blockchain
cryptocurrency

Дэлхийн зах зээлд хүрч, өсөн нэмэгдэж буй хэрэглэгчиддээ тохирсон зүйл санал болгохын тулд блокчейн болон криптовалютын старт-апууд, компаниудад чанартай орчуулга хэрэгтэй.

Бидэнд уламжлалт салбарыг эвдсэн 100-аас дээш компаниуд итгэж орчуулгаа хийлгээд байна. Бид хөрөнгө оруулагч нар болон хэрэглэгчдэд хэрэгтэй аппликэйшныг танилцуулснааар шинэ технологи сонгож авахад нь тусална. Мөн дэлхийн өнцөг булан бүрт буй хэрэглэгчдэд шинэ платформд нэвтрэх бололцоо өгөх нь амжилтын түлхүүр гэдгийг бид маш сайн ойлгож мэдэрч байна.

Бид блокчейн болон криптовалютын салбар дөнгөж эхэлж байх үеэс тухайн салбарын орчуулгын үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн бөгөөд уг салбар цаашид хэрхэн хөгжихийг нь анхааралтай ажиглаж байдаг.

Our translators are experts and have real-world blockchain experience. They are up to date on the latest developments, language nuances and trends.

Translate with us the documentation for your ICO or token sale, such as white papers, marketing materials, website, blockchain-based decentralized app or materials for conferences.

Олон Улсад Хүрсэн Шийдлийг Орчуулах, Хөгжүүлэх.

Үнэгүй зөвлөгөөс эндээс