Санхүүгийн Салбарт зориулсан орчуулгын Үйлчилгээ

finance

Хэрэглэгчийн Санг Нэмэгдүүлэх

Бид санхүүгийн манлайлагч компани болон байгууллагуудад орчуулгын үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэжлийнхэн юм. Бид алдаа дутагдалтай орчуулга нь хэрэглэгчдийг ямар үр дүн хүргэхийг сайн мэдэх учир таны санхүү, бизнесийн орчуулгыг алдаа мадаггүй, найдвартай байх дээр анхаарна.

Санхүүгийн орчуулгын  нь хичээнгүй болон зөв зүйтэй сэдвээ сайн таньсан , орчуулж буй болон орчуулагдаж буй хэлнүүд дээрх тодорхой нэр томъёог төгс эзэмшсэн байхыг шаарддаг.

Бид санхүүгийн мэдлэг эзэмшсэн, танай баримт бичгийн утгыг яг таг гаргаж орчуулах орчуулагч нарыг маш анхааралтай сонгож авдаг

Мөн манай туршлагатай менежментийн баг таны бичиг баримтын нууцлалыг байнга чандлан сахиж байх болно. Ямар ч нарийн нууцлалтай байсан бид таны бичиг баримтын нууцлалын зэрэглэлийг чанд хадгална.

Бидэнтэй хамт олон улсын амжилтанд хүрэх эхний алхмаа хийнэ үү.

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОНО УУ