Банкны Салбарын Орчуулгын Үйлчилгээ

banking translation

 

Дэлхийн Зах Зээлд Хүрэх

 

Даяарчлал нь олон улсын хэрэглэгчдэд хүрэхэд том нөхцөл боломж олгож байгаа тул олон хэл дээр платформтой байх эсвэл баримт бичгээ орчуулах шиг чухал үе банкны салбарт тулгарч байсангүй.

Банк, санхүүгийн салбар нь өөрийн гэсэн онцлог үг хэллэгтэй салбар юм. Банк, санхүүгийн салбарт орчуулга хийдэг орчуулгын компанийн хувьд бид нарийн ширийн зүйлс дээр анхаарлаа хандуулдаг юм. Засаг захиргаа болон санхүүгийн үйл явцыг гүн гүнзгий ойлгохын сацуу бид таны бичиг баримтын нууцлалыг цаг үргэлж чандлан хадгалж, аюулгүй байдлын арга хэмжээг авдаг.

Үйлчлүүлэгч нарынхаа эд хөрөнгийн менежментийг өөрсдийнх нь хэл дээр явуулах нь тэдний итгэлийг олоход тусална. Тэдэнд ойлгоход хялбар мэдээллийг өгнө үү.

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОНО УУ